НАШ ОПРОС

 1. Имеют ли будущее казахские обычаи и традиции?

  1. Имеют
  2. Не знаю
  3. Не имеют
  4. Это зависит от самих казахов
  5. Это зависит от всех казахстанцев

УНИВЕРСИТЕТ КАЙНАРҚАЙНАР университеті - көпсалалы жоғары оқу орны. XXI ғасырдың жаңа білім беру технологиясы мен мамандар даярлаудағы іргелі классикалық ұстанымдарды үйлестіруші. Университеттің мерзімі шектеусіз № 0000001 мемлекеттік лицензиясы бар. 2010 жылы Мемлекеттік аттестациядан өтті.

Университетте үздіксіз оқуға барлық жағдай жасалған. «Бакалавриат» орта мектебі мен «ҚАЙНАР» колледжі жұмыс істейді.

«Қос диплом» бағдарламасы бойынша 2009 оқу жылынан бастап бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша Канада менеджмент университеті, Берси университеті, Менеджмент технологиясы жоғарғы мектебімен (Франция), Escuela salesiava de Sarria(Испания) университетімен логистика, туризм, конақ үйі ісі, халықаралық сауда, люкс маркетинг, қаржы, бизнестік әкімшілік мамандықтары ашылды.

ҚАЙНАР университетінде 6 факультетте күндізгі, кешкі және сырттай оқу бөлімінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолданады.

Сырттан келушілерге жатақхана беріледі

 

БАКАЛАВРИАТ

 

Қазақ тілі мен әдебиеті (ағылшын тілі, аударма ісі )

Журналистика

Тарих

Халықаралык қатынастар

Саясаттану

Экономика

Қаржы

Есеп және аудит

Менеджмент    

Юриспруденция; құқық және экономика негіздері

Шет тілі: екі шет тілі

Аударма ісі

Туризм

Дизайн

Информатика

Ақпараттық жүйелер

Есептеу техникасы және бағдарламамен қамыту

Психология

Педагогика

Психология

 

МАГИСТРАТУРА

Юриспруденция

Экономика

Қаржы

Менеджмент

Ақпараттық жүйелер

Психология

Тарих

Қазақ тілі және әдебиеті.

 

 

Университет КАЙНАР - многопрофильный ВУЗ нового поколения,   сочетает классические принципы обучения и новые образовательные технологии XXI века. Университет имеет государственную лицензию за №0000001 без ограничения срока действия. В 2010 году прошел Государственную аттестацию. При университете созданы все условия для непрерывного образования. Действуют школа «Бакалавриат» и колледж "Кайнар".

По программе «двойного диплома» с 2009 года открылись программы бакалавриата и магистратуры совместно с Канадским институтом менеджмента, Университетом Берси, Высшей школы технологии менеджмента (Франция), с университетом  Escuela Salesiava de Sarria (Испания) по специальностям:  логистика, туризм, гостиничное дело, международная торговля, люкс маркетинг, финансы,  менеджмент, бизнес администрирование.

Для иногородних имеется общежитие.

 

 

БАКАЛАВРИАТ

Казахский язык и литература (английский язык, переводческое дело)

Журналистика

Международные отношения

Политология

История

Экономика

Финансы

Учет и аудит

Менеджмент;

Юриспруденция

Основы права и экономики

Иностранный язык: два иностр. языка.

Переводческое дело

Туризм

Дизайн

Информатика

 Информационные системы

Вычислительная техника и программное обеспечение;

Психология

Педагогика и психология

 

МАГИСТРАТУРА

 

Юриспруденция

Экономика

Финансы

Менеджмент

Информационные системы

Психология

История;

Казахский язык и литература.

Адрес:  г. Алматы, ул. Сатпаева, 7 а (угол ул. Сейфуллина),

Телефоны:  255-84-58, 255-83-43,  255-83-66.   т\факс:  255-86-73.

e-mail: kainar@kazuniver.kz  web: www.kazuniver.kzНазад в раздел

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений